Szkoła została z organizowana przez molnet.eu wraz z ICM jako gospodarzem. Odbyła się na wakacjach 2009 roku. Inicjatywa powstała przed lipcem, zyskała szybką popularność wśród zapaleńców. Dzięki pomocy dr Magdalena Gruziel, dra Roberta Sot oraz dr Annie Psod udało się załatwić wszystkie formalności i uzyskać grant G35-1.

Uczestnicy, organizatorzy pochodzi z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą i są polakami przeważnie na studiach doktoranckich, pełna lista osób wraz z zaznaczonymi miastami poniżej

Mapa

Szkoła zostanie zakończona oficjalnie w październiku. Projekty naukowe rozpoczęte będą mogły być ukończone po zamknięciu. Dla uczestników przewiduję się

- wystąpienia w postaci e-seminariów dotyczące projektu

- certyfikat ukończenia szkoły z wypunktowanymi osiągnięciami lub kursami

- certyfikat będzie podpisany przez portal molnet.eu oraz ICM

- drobne nagrody za najlepsza prace

- podziękowanie za uczestnictwo

Ze względu na bardzo szeroki wachlarz podejmowanych działań chciałbym, żeby baza pojedynczych prezentacji obejmowała różne zagadnienia dotyczące modelowania i nie tylko. Bazą do przeprowadzania szkolenia będą zebrane i uzupełnione materiały z pierwszej edycji szkoły. Materiały te będą dostępne w dwóch formach jako książka i prezentacja interaktywna. Prezentacja interaktywna w tym roku będzie pewnym novum ponieważ mamy możliwość korzystania z technik do przygotowania takich prezentacji. W poprzednim roku były to prezentacje bardziej klasyczne chociaż nie zabrakło filmów.

Szkolenie będzie dotyczyło wybranego pakietu obliczeniowego. Na samym początku myślimy o produktach firmy Gaussian. Ponieważ jest to wysoka jakość produktów i najbardziej popularne narzędzie chemika teoretyka. Jeżeli firma ta będzie miała zastrzeżenia do łączenia ich oprogramowania z darmowym softwareem do analizy wyników i przygotowania obliczeń, wówczas przeniesiemy się na inne oprogramowanie, GAMESS, ADF, etc..

Szkolenie będzie składało się z bloków, za każdy blok będzie odpowiedzialna 1-2 osoby wraz z małą grupą.

Nazwa prowadzący odnosi się do organizatora szkoły, mentora w projekcie, edytora, osoby przygotowującej materiał multimedialny (animacje, nagrania), konsultanta naukowego, który w aktywny sposób włącza się w szkołę. Prowadzący reprezentują różne specjalności oraz pochodzą z różnych ośrodków naukowych. Prowadzący może być mentorem, a także uczestnikiem. Może na samym początku wydaje się to dziwne, ale każdy ma umiejętności z którymi może się podzielić. I tak na przykład osoba która przygotowuję na przykład nagrania – lektor – może uczestniczyć jako uczestnik w szkole.

Projekt - Praktyczna Szkoła Modelowania I

Badanie oddziaływań surfaktantów z nanostrukturami CdSe
dla celów projektownia syntez