Mamy przyjemność przedstawić skrypt Dr Ewy Banachowicz z Zakładu Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod tytułem Bioinformatyka - Zagadnienia Bioinformatyczne dla studentów nanotechnologii, fizyki i biofizyki.

Skrypt jest w trakcie opracowania, nie mniej już na 123 stronach zawiera wiele ciekawych informacji, potrzebnych podczas studiowania zagadnień z bioinformatyki 1.1 Co to jest Bioinformatyka?

2 Bazy danych
2.1 Uproszczony podział biologicznych baz danych
2.2 Niesekwencyjne Bazy Danych
2.2.1 Bibliograficzne bazy danych
2.2.2 Kliniczne BazyDanych
2.2.3 Ścieżek metabolicznych i oddziaływania między biocząsteczkami
2.2.4 Bazy Struktur Molekularnych
2.3 Sekwencyjne Bazy Danych
2.3.1 Bazy Sekwencji Nukleotydowych
2.3.2 Genomowe Bazy danych
2.3.3 Bazy Sekwencji Białkowych
2.4 MetaBazy

3 Formaty danych
3.1 pliki ASCII


4 Budowa aminokwasów i białek
4.1 Ogólna budowa aminokwasów
4.2 Kalkulator własności fizykochemicznych białka
4.3 Metody analizy własności aminokwasów
4.3.1 Metoda Analizy Składowych Głównych (PCA)
4.3.2 Manualna analiza skupisk aminokwasów
4.3.3 Metoda Hierarchicznej analizy skupisk
4.3.4 Metody niehierarchicznej analizy skupisk
4.3.5 Diagram Venn'a
4.1 Hierarchiczna budowa białek
4.1.1 Struktura pierwszorzędowa
4.1.2 Struktura drugorzędowa
4.1.3 Struktura trzeciorzędowa
4.1.4 Rodzaje oddziaływań stabilizujących strukturę
4.1.5 Struktura czwartorzędowa
5 Budowa kwasów nukleinowych
5.1 Nukleotydy
5.2 Łańcuch polinukleotydowy
5.3 Nić komplementarna
6 Centralny dogmat Biologii Molekularnej

7 Przepływ informacji genetycznej
7.1 Kod genetyczny
7.2 Rodzaje Mutacji
7.3 Poziomy mutacji

8 Ewolucja molekularna

9 Ewolucyjne podstawy porównywania sekwencji
9.1 Identyfikacja sekwencji i jej funkcji
9.2 Homologia
9.3 Modele ewolucji sekwencji białkowej
9.3.1 Macierze identycznościowe
9.3.2 Macierz PAM
9.3.3 Macierze BLOSUM
9.3.4 System kar za przerwy
9.3.5 Statystyczne znaczenie dopasowań
9.4 Domenowa budowa białek

10 Porównywanie sekwencji
10.1 Macierze punktowe
10.2 Programowanie dynamiczne
10.3 Statystyczne znaczenie dopasowań
10.4 Zestwienia wielosekwencyjne
10.4.1 Zestawienie wielosekwencyjne: Punktacja (Scoring)
10.4.2 Bazy domen i rodzin białkowych
10.5 Metody heurystyczne
10.5.1 FASTA
10.5.2 BLAST


Trzymamy kciuki za ukończenie skryptu oraz gratulujemy autorce pracy.

Skrypt można znaleźć na stronie www: http://www.staff.amu.edu.pl/~ewas/pracownia/biomono/biomono.htm

Strona domowa autorki skryptu Dr Ewy Banachowicz http://www.staff.amu.edu.pl/~ewas/

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem