Ćwiczenie
Wiązania wodorowe a temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem 1013hPa wynosi 100°C, natomiast siarkowodoru -62.2. Na modelowym układzie ? dimer wody oraz dimer siarkowodoru oblicz energię dysocjacji dimerów, energie oddziaływania oraz błąd superpozycji bazy. Obliczenia przeprowadz metoda MP2/6-31G(d).

Na podstawie uzyskanych wyników wytłumacz różnice w temperaturze wrzenia tych cieczy. Czy w układzie metan, etan, propan, butan których temperatura wrzenia wynosi kolejno -161.6, -88.6, -42.09, -0.5 stopni Celsjusza występują podobne oddziaływania?