Dr inż. Piotr WojciechowskiNBO_screen

Slajd:

Ideą metody NBO („best Lewis structure”) jest reprezentacja rozkładu gęstości elektronowej wokół cząsteczki, która w możliwie najlepszy sposób odzwierciedlałaby strukturę Lewisa („best Lewis structure”). Główna część prezentacji przestawia interpretację części outputu z programu Gaussian zawierającej analizę NBO (naturalnych orbitali wiązań). Materiały poświęcone metodzie NBO można znaleźć w sieci Internet na stronie „domowej” programu pod adresem http://www.chem.wisc.edu/~nbo5 natomiast szczegółowe omówienie w języku polskim dostępne jest w publikacji Wiadomości Chemiczne, Naturalne orbitale wiązań – metoda NBO, 2006, 59, 3-4.