NBO_screen

Kolejne orbitale zawarte w analizie NBO przedstawiają osiem orbitali rydbergowskich (orbitale o numerach od 6 do 13) i przypisana jest im jedynie 0.0324% gęstości elektronowej w cząsteczce wody. Jak wynika z obliczeń obsadzone są tylko orbitale antywiążące zlokalizowane na atomach wodoru (nr 6 i 11) oraz orbitale antywiązące σ*HO (nr 12 i 13).