NBO_screen

Kolejna część outputu, informuje nas o wzajemnej orientacji wybranych orbitali. Przykładowo dwa wolne orbitale LP o numerach 4 i 5, skupione na atomie tlenu, są do siebie prostopadłe (kąt Θ == 90°).