NBO_screen

Tabela przedstawia podział orbitali NBO wraz z symbolami używanymi w pliku wynikowym modułu NBO. Gwiazdka (*) w zapisie NBO wskazuje orbitale formalnie puste w „wyidealizowanej” strukturze Lewisa.
Należy podkreślić, że omawiane w pracy naturalne orbitale wiążące NBO nie są tożsame z orbitami wiążącymi w teorii LCAO MO (Metoda liniowych kombinacji orbitali atomowych*). Dla wyraźnego zaakcentowania tej różnicy, pracy przyjęto orbitale uzyskane na drodze analizy NBO nazywać naturalnymi orbitalami wiążącymi NBO lub naturalnymi orbitalami wiązań NBO (ang. natural bond orbitals), w odróżnieniu od orbitali wiążących (ang. bonding orbitals).
* Schemat uzyskania orbitali molekularnych iteracyjną metodą pola samouzgodnionego SCF przedstawiono w książce Lucjana Pieli „Idee Chemii Kwantowej” (rozdział 8.2.9).