NBO_screen

Analiza NBO zawarta w pliku wynikowym generowanym przez program Gaussian zaczyna się od linii Gaussian NBO Version 3.1. Niestety standardowo w Gaussianie 98, 03 i 09 zainstalowana jest wersja 3.1 modułu NBO. W oparciu o wyniki z wersji 3.1 (plik .47) i osobny program GENNBO istnieje możliwość wykonania obliczeń NBO w wersji 5.0.
Należy także zwrócić uwagę, że analiza NBO może pojawić się w outpucie kilkukrotnie – nas oczywiście interesuje analiza końcowa dla zoptymalizowanej cząsteczki.