Założeniem szkoły jest poszanowanie wzajemnie praw autorskich. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na temat prezentowanych grafik, tekstów, filmów, oraz innych materiałów czy nie łamią praw autorskich. Jeżeli są wątpliwości zawsze można napisać do autora, lub skorzystać z źródeł dystrybuowanych na otwartych licencjach. Wszelkie cytowania można podać na określonym slajdzie bądź w podziękowaniach na ostatnim slajdzie.

 

Część materiałów postaramy się wykonać na zamówienie jeżeli będą potrzebne do prezentacji. Część materiałów już mamy (asset), dlatego zawsze należy pytać – miejscem wymiany informacji będzie forum.

Osobą przygotowująca prezentacje zgadza się na publikowanie jej w ramach szkoły, a także prosimy o wyrażenie zgody na publikowanie w następnych edycjach. My nie będziemy pobierać żadnych opłat z tytułu udostępniania tych materiałów, chyba że zajdzie taka potrzeba wówczas z autorem prezentacji skontaktujemy się. Bez zgody autora nie będziemy podejmować innych działań.

Autorzy przygotowujący swoje prezentacje i którzy korzystają z pomocy nas, mają także prawa autorskie do korzystania z tego. W ramach tego prezentacje możemy wykorzystywać w ramach szkoły, następnych edycji szkół, w różnych szkoleniach podejmowanych przez molnet.eu. Autorzy dostają od nas wersje off-line. W tym przypadku autorów obowiązuje zakaz sprzedaży materiałów, mogą jedynie udostępniać te materiały za darmo z podaniem informacji o szkole (lub my możemy udostępniać w ich imieniu na stronach, bardziej komfortowo), chyba, że zostanie zawarta umowa między wszystkimi osobami które przyczyniły się do powstania danej prezentacji. Rozwiązanie to jest uczciwe bo nie chcemy żeby nasz wolontariat był wykorzystywany celach zarobkowych. Tak samo my nie chcemy wykorzystywać czyjaś prace.

Wszyscy autorzy, a przeważanie są to nauczyciele akademicy mogą korzystać przez Internet z materiałów. Po konsultacjach z portalem molnet.eu jesteśmy w stanie wspólnymi siłami dostosować je do określonego kursu (fragmentu kursu), który autor prowadzi. Wówczas te materiały będą udostępniane na portalu molnet.eu w ramach „małej edycji Praktycznej Szkoły Modelowania”.

Na wszystkie pytania odpowiemy, można je zadawać miedzy innymi przez formularz kontaktowy.