Do przygotowywania prezentacji został wybrany standard SCORM. Publikowanie informacji towarzyszącej prezentacji jest w postaci plików zgodnych ze standardem ISO/IEC 26300, lub dopuszczonym w Polsce (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766). Pliki te są to pliki OpenDocument przeważnie odt, odp, odc (otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych zalecany w Europie). W Polce dopuszczalny jest także tylko do odczytu pdf oraz doc. Wszystkie wymienione pliki będziemy obsługiwać, a końcowa prezentacja na stronach www będzie przeważnie zawierała pliki o formacie zamkniętym pdf. Konwersje do tych formatów wykonujemy.

 

 

Związku z tym, że może nie każdy posiada wiedzę na temat standardów stosowanych d-elearningu (ang. distance learning) postaramy się króciutko przybliżyć te informacje. Jedna z form d-elearningu jest e-learning którym się posługujemy. Standard SCORM zrodził się z potrzeby zarządzania dużą ilością kursów, ich łatwym aktualizowaniu, przenoszenie na inne platformy, wyszukiwaniu informacji, testowaniu postępów nabywania wiedzy. Nad standardem tym czuwa organizacja Advanced Distributed Learning (ADL), współpracująca z innymi organizacjami zajmującymi się uczeniem na odległość. Wynikiem jej działania jest standard ADL SCORM 2004 definiujący założenia platformy, założenia kursów, komunikacje pomiędzy kursem a platformą, modularność, zarządzanie treścią oraz formami sprawdzania postępu korzystania z kursów. Kursy e-learningowe opisuje się poprzez trzy elementy składowe: asset – plik który można obejrzeć w przeglądarce internetowej w naszym przypadku będą to pliki html, animacje swf, grafika, pliki tekstowe. Wszystkie te pliki połączone są u nas w jedną prezentacje, która tworzy tak zwany obiekt SCO (Sharable Content Object). Ten obiekt to najmniejsza jednostka wiedzy. Wszystkie wykłady połączone w Szkołę (agregacja treści). Czytając wytyczne standardu SCORM można wyciągnąć wiele pożytecznych informacji dotyczących sposobu budowanie efektywnego kursu e-learningowego.

Szkoła nasza nie ma jeszcze żadnych certyfikatów zgodnym z tym standardem, nie mniej jednak do budowania i zarządzania będziemy starali się go stosować. Może uda nam się pozyskać wykładowców aby przedstawili szerzej założenia standardu. Aktualnie uczestnicy szkoły mogą korzystać z wiedzy M. Doskocza, potwierdzonym jednym certyfikatem po ukończeniu kursu u Pani Prof. Danuty Leszczyńskiej, która zainicjowała zainteresowania tą tematyką (serdecznie tutaj jej dziękuje). Standard SCORM był przeze mnie wykorzystywany w próbie budowania wybranych kursów na platformę moodle na PWr, a także w projekcie NEL (Nano-E-Learning) w którym brało udział 500 zarejestrowanych użytkowników, a pierwszy wykład były wyświetlany przez ponad 1000 osób. Inicjatorem i organizatorem projektu NEL był dr Jacek Doskocz.