Cala Szkoła jest organizowana dla studentów nieodpłatnie, studenci, doktoranci i wszyscy uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów wynikających z uczestnictwa w projektach. poza własnymi: czasem, dostępem do komputera z siecią.

Opiekunowie nie otrzymują żadnych gratyfikacji za przeprowadzone projekty. Wyniki projektów uzyskanych przez uczestników powinny być opatrzone informacją o Szkole wraz z podziękowaniem swemu mentorowi.

Oczywiście będą podejmowane próby znalezienie sponsora na nagrody dla uczestników szkoły. Może uda nam się zorganizować spotkanie po szkole.