Jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się jest praktyka. Dlatego naukę oparliśmy o realizację projektów, które oprócz satysfakcji z otrzymanych wyników, dają możliwość zmierzenia się ze wszystkimi trudnościami powstającymi w praktyce.

Aby to osiągnąć wykorzystaliśmy sprawdzoną relację uczeń -mentor gdzie uczeń z pomocą mentora rozwiązuje problem naukowy. Każdy z etapów pracy jest dyskutowany, uczeń może zadawać pytania oraz proponować swoje rozwiązania, formułować wnioski, rolą mentora zaś jest ukierunkowanie i pomoc w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Pragniemy, aby każdy zespól uczeń-mentor rozwiązywał określony jeden problem oraz wykonana praca posłużyła do przygotowania raportu i zaowocowała wystąpieniem konferencyjnym, a może nawet publikacją naukową.

Schemat_uczestnik

Nasze zamierzenia można z ilustrować na postawie powyższego rysunku. Uczestnik podejmując projekt ma możliwość korzystania ze szkoleń, dobiera je tak aby w praktyczny sposób rozwiązać problem. Wynikiem jego pracy są: zdobyta wiedza, praktyczne umiejętności rozwiązywania problemu oraz nowe kontakty naukowe i nie tylko pozwalające na łatwiejszy start w nauce.