Pomysłodawcą formy szkoły i głównym wykonawcą jest Dr Marek Doskocz, który prowadzi portal o modelowaniu molekularnym molnet.eu. Cała szkoła jest przeprowadzana w ramach zainteresowań naukowych. Jest dwóch głównych organizatorów molnet.eu. oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM, który jest gospodarzem. Centrum udostępnia komputery, oprogramowanie oraz służy pomocą. Obecnie trwają przygotowania z ICM do wydania książki zawierających materiały z Modelowania Molekularnego (stron ok. 160) która powstała po poprzedniej szkole.

Dodatkowi organizatorzy w tym roku:

  • podmiot który w tym roku wejdzie „pro publico bono” jest firma ADSOL, która wnosi ze sobą możliwość tworzenia prezentacji w technologii Flash CS4. Oprogramowanie to używanie jest do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz kursu e-learningowego zgodnie ze standardami SCORM. Technologia HTML5 o której obecnie bardzo głośno, jeszcze nie ma wypracowanych narzędzi i nie nadaję się obecnie do takiego typu zastosowania.
  • wysyłamy także zapytania do firm produkujących oprogramowanie aby zechcieli się podzielić swą wiedzą.
  • w tym roku próbujemy także namówić uczelnie lub jednostkę organizacyjną z zagranicy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Zaczęliśmy, także pozyskiwać krajowe jednostki naukowe do tej edycji szkoły

Schemat naszych działań wygląda następująco:

Struktura

Jak widać schemat jest bardzo ambitny, ale dzięki temu chcemy aby nasi uczestnicy szkoły zostali zauważeni. Chcemy również Szkołę wpisać na stałe w kalejdoskop wydarzeń naukowych. Już wkrótce postaram się przedstawić imienną listę instytucji, oraz organizacji wspierających.