Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego 2010, jest drugą edycją zajęć podejmujących zagadnienia z modelowania molekularnego. Poprzednia szkoła została przeprowadzona na wakacjach 2009 roku. Organizatorami byli wolontariusze skupieni wokół portalu dotyczącego modelowania molekularnego molnet.eu, a gospodarzem było Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM. Centrum to użyczyło oprogramowania oraz mocy obliczeniowej.

 
Szkoła jest w postaci zajęć e-learningowych połączonych z rozwiązywaniem praktycznych problemów za pomocą metod obliczeniowych. Jest to jeden z innowacyjnych pomysłów wdrożonych w edukacje podwyższających jakość kształcenia. W tym roku chcielibyśmy nawiązać szerszą współpracę z różnymi ośrodkami badawczymi na świecie. Szkoła jest doskonałym sposobem promowania wiedzy oraz aktywizowania młodych do aktywności.