Gausssum_logo

Program GaussSum służy do wyodrębnienia informacji z plików wynikowych z takich programów jak ADF, GAMESS, GAMESS UK, Gaussian, Jaguar. Korzystając z tego programu można wykonać

Wyszukiwanie ciągu znaku w pliku wynikowym,
śledzić postępy konwergencji SCF,
śledzić postępy optymalizacji geometrii,
oraz analizować,
orbitale molekularne,
DOS, COOP,
UV-Vis,
CD Dichroizm kołowy,

 

IR,RAMAN

Program jest na licencji GPL i została napisany przez Noel O'Boyle podczas studio doktoranckich, więcej informacji można znaleźć na stronach http://gausssum.sourceforge.net/

Poniżej prezentujemy zrzuty ekranowe

Wykres energii poszczególnych etapów optymalizacji

Gausssum_screen

DOS

Gausssum_screen

Widma IR oraz Ramana Alaniny

Gausssum_screen