Projekt Badawczy Na Praktyczną Szkołę Modelowania Molekularnego I - przykład

 

Początki życia

Prowadzący: Piotr Wojciechowski

Poziom trudności: średni

Wymagania: Podstawy inżynierii chemicznej

Celem projektu jest zasymulowanie tworzenia się prostych cząsteczek biologicznych z prostych związków chemicznych takich jak NH3, CO, CO2, O2, H2, N2 itp. Symulacja będzie przeprowadzana dynamiką molekularną dla pewnej objętości gazów.

Spodziewane rezultaty: Poznawczy, dydaktyczny, jeżeli wyniki uzyskane będą zadawalające wówczas możliwa jest prezentacja na konferencji.