Opis -  Przykłady hydratacji jonu magnezu przez 6 cząsteczek wody

Metoda optymalizacji - B3LYP/6-31G(d,p) PCM H2O

Cytowanie - M. Doskocz, K. Kubas, A. Frackowiak, R. Gancarz, NMR and ab initio studies of the effect of Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+ complexation by alizarin, Polyhedron doi:10.1016/j.poly.2009.01.046Uwagi - Kopiowanie dozwolone pod warunkiem cytowania powyższych wyników

Mg2+ (H2O)6

2 1
Mg                 0.02753100    0.02943200    0.01977100
O                  0.03547200    0.03828000    2.11884800
H                  0.81036300   -0.04140600    2.69414600
H                 -0.73576600    0.12310800    2.69830200
O                 -0.17548700   -2.06053000    0.02903100
H                 -0.24357600   -2.63709500   -0.74608200
H                 -0.23673800   -2.63193200    0.80851200
H                 -2.71510800   -0.47525000    0.03412900
O                 -2.06019900    0.23802700    0.02602000
H                 -2.55370000    1.07129500    0.02539700
O                  0.22815000    2.11985900    0.00858300
H                  0.29647400    2.69865200    0.78198700
H                  0.29018300    2.68868600   -0.77270000
O                  2.11492400   -0.17940400    0.01264900
H                  2.76983900    0.53391600    0.00982400
H                  2.60848100   -1.01263900    0.01086000
O                  0.01916100    0.02221200   -2.07951900
H                  0.78996200   -0.05916900   -2.66005300
H                 -0.75686200    0.09886100   -2.65371600