Opis - Cząsteczka fullerenu
Metoda optymalizacja - B3LYP/6-31G(d)
Cytowanie - www.molnet.eu
Uwagi

Fulleren

 

0 1
 C                 -3.49541900   -0.54161800   -0.31344600
 C                 -3.17690400   -1.33036100    0.86500300
 C                 -2.81175300   -0.69394600    2.05250900
 C                 -2.75144600    0.75665700    2.11144500
 C                 -3.05724000    1.51405900    0.97980900
 C                 -3.43606900    0.85164600   -0.25681100
 C                 -2.97915400   -1.24348400   -1.47658400
 C                 -2.34183500   -2.46591200   -1.01705100
 C                 -2.46337200   -2.51919700    0.42987800
 C                 -1.41501800   -3.02569500    1.19973200
 C                 -1.72022400   -1.22114900    2.85375300
 C                 -1.62335800    1.12581500    2.94961300
 C                 -0.84528500    2.23708600    2.62154500
 C                 -1.16397000    3.02637000    1.44390100
 C                 -2.24830100    2.67239000    0.63947300
 C                 -2.12684500    2.72560000   -0.80760700
 C                 -2.86051000    1.60018600   -1.36138200
 C                 -2.36623100    0.92622500   -2.47937600
 C                 -2.42608300   -0.52450200   -2.53751800
 C                 -1.17670600   -2.92058200   -1.63635200
 C                 -0.60138900   -2.17273300   -2.74129100
 C                 -1.21361500   -0.99891900   -3.18319800
 C                 -0.40383400    0.15881300   -3.52297600
 C                 -1.11614000    1.34849400   -3.08812500
 C                 -0.41054800    2.42823100   -2.55527500
 C                 -0.92579400    3.13024800   -1.39206000
 C                  0.20263200    3.50121800   -0.55478200
 C                  0.08591400    3.44941000    0.83506500
 C                 -0.98587500   -0.09662400    3.40836000
 C                  2.97915800    1.24348500    1.47658600
 C                  2.42608200    0.52450100    2.53751600
 C                  2.36623100   -0.92622600    2.47937500
 C                  2.86051400   -1.60018800    1.36138300
 C                  3.43606600   -0.85164600    0.25681100
 C                  3.17690400    1.33036200   -0.86500400
 C                  2.46337200    2.51919700   -0.42987900
 C                  2.34183500    2.46591100    1.01705000
 C                  1.17670700    2.92058500    1.63635300
 C                  0.60138800    2.17273000    2.74128800
 C                  1.21361700    0.99892000    3.18320000
 C                  1.11614200   -1.34849700    3.08812900
 C                  0.41054900   -2.42823400    2.55528000
 C                  0.92579200   -3.13024200    1.39205900
 C                  2.12684400   -2.72559800    0.80760600
 C                  2.24830200   -2.67239100   -0.63947400
 C                  3.05724100   -1.51406000   -0.97981000
 C                  2.75144600   -0.75665600   -2.11144500
 C                  2.81176000    0.69394800   -2.05251300
 C                  1.41501800    3.02569800   -1.19973200
 C                  1.03624200    2.36388100   -2.43656000
 C                  1.72022000    1.22114800   -2.85374600
 C                  0.98587300    0.09662400   -3.40835900
 C                  1.62335400   -1.12581300   -2.94960700
 C                  0.84528300   -2.23708500   -2.62154100
 C                  1.16397100   -3.02637500   -1.44390200
 C                 -0.08591300   -3.44941100   -0.83506500
 C                 -0.20263200   -3.50122100    0.55478200
 C                  0.40383300   -0.15881400    3.52296400
 C                 -1.03624000   -2.36387600    2.43655800
 C                  3.49541300    0.54161800    0.31344600