Konferencja_NANO

V-ta Krajowa Konferencja Nanotechnologii – NANO 2010 – odbędzie sie w dniach 28 czerwca – 2 lipca, 2010 r. w Poznaniu. W dniach poprzedzających Konferencję (wstępny termin: 25 VI do 28 VI, 2010 r.) planowane są I-sze Warsztaty NANO. W ich ramach chcemy przybliżyć, przede wszystkim dyplomantom, doktorantom i młodym pracownikom nauki, współczesne metody badawcze stosowane w szeroko pojętej nanonauce i nano- technologii.Pierwsza edycja Warsztatów (o roboczej nazwie I-sze Warsztaty NANO 2010 – METODY OBLICZENIOWE) poświęcona będzie zastosowaniu metod obliczeniowych fizyki i chemii fazy skondensowanej w obszarze Nano opartych na Teorii Funkcjonału Gęstości (Nagroda Nobla z Chemii w 1999 roku). Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT) i jej liczne, powszechnie dostępne komputerowe implemenatcje stały się podstawowym narzędziem w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w ogromnej skali i głębi, nie tylko w fizyce skąd wyrosła, lecz również w chemii, biologii i niektórych naukach inżynierskich.

Powszechnie uważa się też, że do wykonania symulacji/obliczeń w oparciu o teorię DFT wystarczy zaprogramować znane równania teorii, ustalić ich miejsce w procesorach komputera, nacisnąć guzik i - jak to skonstatował J.Staudynger - Z niejednego znać oblicza, że nie myśli a oblicza... Nic bardziej mylnego! Efektywne używanie DFT jako narzędzia w pracy badawczej pozostaje wyzwaniem dla nowych jak i doświadczonych użytkowników.

Warsztaty NANO 2010 poprzez prezentację najnowszej literatury, wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, mają wyposażyć ich uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się DFT z użyciem dostępnych pakietów obliczeniowych. Innym, ważnym celem planowanego spotkania jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów między badaczami zainteresowanymi bezpośrednim powiązaniem badań teoretycznych i doświadczalnych. Warsztaty zatem adresowane są do początkujących jak i doświadczonych badaczy, którzy:

- zajmują się pracą doświadczalną, a chcieliby wzbogacić gromadzone przez siebie wyniki o ich analizę i interpretację opartą na obliczeniach typu ab inito,

- zajmują się obliczeniami ab initio: w trakcie Warsztatów będą Oni mieli okazję zaznajomić się z istotnymi informacjami dotyczącymi modelowania DFT, w kontekście współpracy z eksperymentem. Aby ustalić szczegółowy program Warsztatów, zwracamy się do Państwa zainteresowanych tą inicjatywą, o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na podany w niej adres.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Organizatorzy 1-szych Warsztatów NANO 2010
R. Czajka (Poznań)
L. Jurczyszyn (Wrocław)
M. W. Radny (Newcastle)

Więcej informacji na stronie: http://www.nano2010.put.poznan.pl/