Szkoła_logo

Serdecznie zapraszamy

Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego

Komunikat I 

 Serdecznie zapraszamy

na

Praktyczną Szkołę Modelowania Molekularnego organizowanego przez portal molnet.eu pod patronatem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i komputerowego ICM w Warszawie

 

Zapraszamy młodych naukowców - studentów, doktorantów do wzięcia udziału w pierwszej Praktycznej Szkole Modelowania Molekularnego, która będzie się na wakacjach 2009. Na szkole tej pragniemy przybliżyć wiedze z zakresu praktycznego wykorzystania możliwości chemii teoretycznej.

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się jest praktyka. Dlatego naukę oparliśmy o realizację projektów, w które oprócz satysfakcji z otrzymanych wyników, dają możliwość zmierzenia się ze wszystkimi trudnościami powstającymi w praktyce. Aby to osiągnąć wykorzystaliśmy sprawdzoną relację uczeń -mentor gdzie uczeń z pomocą mentora rozwiązuje problem naukowy. Każdy z etapów pracy jest dyskutowany, uczeń może zadawać pytania oraz proponować swoje rozwiązania, formułować wnioski, rolą mentora zaś jest ukierunkowanie i pomoc w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Pragniemy aby każdy zespól uczeń-mentor rozwiązywał określony jeden problem oraz wykonana praca posłużyła do przygotowania raportu, zaowocowała wystąpieniem konferencyjnym, a może nawet publikacją naukową. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań chemii teoretycznej pragniemy na szkole podjąć rożne tematy pokrywające się z zainteresowaniem uczestników:

  • badania strukturalne, właściwości spektroskopowe -IR, Raman, Uv, NMR,
  • modelowanie mechanizmów,
  • nanotechnologia, biochemia, medycyna,
  • dydaktyka

Serdecznie zapraszamy także Opiekunów prac - Mentorów pochodzących z rożnych ośrodków akademickich, naukowych, którzy są pasjonatami w swojej dziedzinie, i chcieli by podzielić się swoimi doświadczeniami.

Wymagania dla kandydatów:

  • podstawy chemii teoretycznej, mile wdziana praktyczna umiejętność w modelowaniu molekularnym programami Gaussian, Gamess, ADF lub umiejętność posługiwania się podobnymi narzędziami
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • pasje do nauki oraz wolny czas na przełomie lipca-sierpnia,
  • dostęp do Internetu oraz do komputera z prawami do instalacji programów.

Zajęcia

Ze względu na wakacyjny okres przewidujemy zajęcia w postaci szkoleń webowych, konsultacji internetowych rozciągniętych w czasie. Przewidywany termin zajęć od końca lipca do 30 września 2009. Po wstępnym szkoleniu, gdzie będą mogli uczestniczyć wszyscy ochotnicy, zostanie wybrana grupa uczestników, która przejdzie do następnego etapu Szkoły: praktycznego rozwiązywania problemów. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór osób oraz ograniczenie liczby osób ze względu na możliwości. Na zakończenie projektów przewidujemy końcowe spotkanie wszystkich aktywnych uczestników. Najlepsze prace zostaną zgłoszone na konferencje naukowe.

Koszt

Cala Szkoła jest organizowana przez wolontariuszy oraz pasjonatów wiedzy, dlatego studenci nie ponoszą żadnych kosztów wynikających z uczestnictwa w projektach. Opiekunowie nie otrzymują żadnych gratyfikacji za przeprowadzone zajęcia. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów na spotkanie końcowe, dostępu do Internetu i sprzętu.

Organizatorzy

Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia jest niekomercyjny portal o Modelowaniu Molekularnym www.molnet.eu, patronem oraz gospodarzem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i komputerowego ICM w Warszawie. Patronem medialnym jest Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy dr inż. Marek Doskocz. Pełna lista mentorów oraz osób współpracujących zostanie podana po zamknięciu procesu rekrutacji.

Zgłoszenia

Pierwszym etapem jest rejestracja na portalu www.molnet.eu (formularz rejestracyjny) rejestracja do końca lipca.

Następnie zostanie wysłany mail na adres konta w ciągu 24 godzin, które było podane podczas rejestracji zapytaniem o szegółowe dane - wypełnienienie krótkiej ankiety dotyczącej zainteresowań w celu dobrania odpowiedniego projektu.

Jeżeli wybierasz się gdzieś na wakacjach, możesz także uczestniczyć w szkole, wystarczy że odpowiesz na otrzymanego maila i określisz w nim kiedy możesz uczestniczyć, tak samo jak Ty, także i prowadzący mają wakacje, dlatego jest przeprowadzana ankieta żeby dobrać jak najlepsze warunki twojej nauki.

Zapraszam
Marek Doskocz