Ustawianie ładunku cząsteczki kationy, aniony

Jeśli obliczenia prowadzimy dla kationów, anionów, lub rodników wówczas przygotowując obliczenia musimy to uwzględnić. Standardowo konstruowana cząsteczka w programie GaussView posiada sumaryczny ładunek równy zero. Chcąc ustawić inny ładunek dla cząsteczki z menu Calculate wybieramy opcję Gaussian i w zakładce Method wpisujemy w opcji Charge ładunek, który chcemy nadać cząsteczce. Musimy także zmienić multipletowość (Rozdział 1.2). Program sam zasugeruje wartość tej zmiennej.

Ustawienia parametrów obliczeń

Po skonstruowaniu cząsteczek w programie GaussView przed zapisem do pliku możemy ustawić parametry obliczeń. W tym przypadku wybieramy z menu Calculate zakładkę Gaussian wówczas pojawi się nam okno:

GaussView_screen

W oknie tym możemy wybrać rodzaj zadania w zakładce Job Type. Metodę i bazę oraz dodatkowe parametry w zakładce Method. W zakładce Title możemy wpisać linijkę komentarza, która zostanie umieszczona w plikach z obliczeniami.

Linijki definiujące parametry obliczeń, które ustawiamy, pojawiają się w górnej części okna:

Title:
Keywords:         # hf/3-21g geom=connectivity
Charge/Mult:        0 1

W dalszej części skryptu, oprócz opisu przygotowania obliczeń z użyciem programu GaussView, będziemy podawać linię definiującą parametry obliczeń (#), co umożliwi osobom nieposiadającym programu GaussView lub osobom korzystającym z innych programów korzystanie z zawartych ćwiczeń.


Zapisywanie pliku do obliczeń

Po skonstruowaniu cząsteczki z zakładki File wybieramy opcję Save i zapisujemy nasz plik wybierając typ pliku Gaussian Input Files i podajemy nazwę pliku. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję Write Cartesians. Wówczas struktura cząsteczki zostanie zapisane w układzie kartezjańskim (przydaje się to do niektórych ćwiczeń).