Modyfikacja długości wiązań, kątów oraz kątów dwuściennych

     Jeśli w oknie, w którym konstruujemy cząsteczkę nie widzimy typu wiązania (wiązań wielokrotnych i zdelokalizowanych) Możemy to zmienić wybierając w menu File w Preferences w nowym oknie, które się pojawi Display Format oraz zakładkę Molecule i wybrać w opcję High Layer Ball & Bond Type. Należy pamiętać, że typ wiązania oraz wiązanie jest jedynie graficzną ilustracją odległości między atomami.


Zmiana odległości między atomami
     Klikamy na ikonę GaussView_screen a następnie na dwa atomy w cząsteczce, wówczas dla cząsteczki np. etenu pojawi się okno z parametrami wiązania:

     GaussView_screen GaussView_screen

W tym momencie możemy wybrać typ wiązania wyświetlanego oraz ustawić odległość między atomami. W opcji Displacement decydujemy, czy przesuwamy pojedynczy atom nr [1], [2]  (Translate atom), czy też całe grupy (Translate group), lub zaznaczyć, że pozycja określonego atomu jest stała (Fixed).


Zmiana kąta między atomami

Klikając na ikonę  GaussView_screen, a następnie na trzy atomy, które tworzą kąt możemy zmienić wartość tego kąta.

     GaussView_screen GaussView_screen


Podobnie jak w poprzednim przykładzie możemy decydować, które atomy bądź grupy mogą się podczas zmiany kąta przemieszczać.

Zmiana kąta dwuściennego

     Aby zmienić kąt dwuścienny klikamy na ikonę GaussView_screen ,a następnie na cztery atomy, które tworzą kąt dwuścienny:

GaussView_screen GaussView_screen   

Następnie możemy ustawić wartość kąta w sposób podobny do ustawienia wiązania, na przykład zmieniając wartość kąta dwuściennego na 90 stopni:

GaussView_screen

 
Usuwanie atomów oraz dodawanie atomów wodoru

Aby skasować dany atom wystarczy kliknąć na ikonę GaussView_screen, a następnie na atom, który ma być usunięty. Aby dodać atom wodoru do wybranego atomu zaznaczamy ikonę GaussView_screen, a następnie klikamy na wybrany atom.