Ustawienia opcji wyświetlania i obracanie cząsteczki

     Podczas konstruowania cząsteczki możemy ją obracać, powiększać oraz przesuwać. W tym celu używamy przycisków myszy: Lewy przycisk myszy - pojedyncze kliknięcie dodaje atom lub fragment, dłuższe przytrzymanie umożliwia obracanie cząsteczki. Środkowy przycisk myszy - kliknięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia przesuwanie cząsteczki w oknie. Prawy przycisk myszy dłuższe przytrzymanie klawisza i ruch myszy umożliwia powiększanie i zmniejszanie cząsteczki, pojedyncze kliknięcie powoduje wyświetlenie podręcznego menu, w którym możemy zaznaczyć opcje wyświetlania.
 
 
GaussView_screen

- ustawia cząsteczkę w centrum okna

- włącza pokazywanie atomów wodoru
- włącza pokazywanie dodatkowych atomów, jeśli są
- włącza wyświetlanie numeru atomu
- dodaje symbole pierwiastków do wyświetlanego widoku
- pokazuje wiązania w cząsteczce

- pokazuje układ współrzędnych

- oferuje dodatkowe ustawienia opcji widoku cząsteczki

 
 
  Wizualizacja cząsteczek
   Rysując cząsteczkę lub otwierając pliki z wynikami obliczeń, możemy zmienić sposób wyświetlania cząsteczki. W tym celu wybieramy z menu File w zakładkę Preferences. w nowym oknie, które się pojawi:
 
GaussView_screen
 
Wybierając opcję Display Format i zakładkę Molecule możemy zmieniać sposób wyświetlania cząsteczki w ustawieniu High Layer. Poniżej znajdują się przykłady opcji wyświetlania dla cząsteczki:

GaussView_screenGaussView_screenGaussView_screenGaussView_screenbrak wyświetlania

   Ball & Stick        Ball & Bond Type              Tube                 Wireframe                   None

Twórcy programu GaussView położyli nacisk na prostotę oraz na szybkość wyświetlania grafiki. Użytkownik może ustawić opcje jakości oraz sposobu wyświetlania cząsteczki w momencie manewrowania nią (funkcja Low Layer). W innych zakładkach tego okna można ustawić dodatkowe opcje wyświetlania, na przykład pokazywanie atomów wodorów (zakładka General), czy etykiet (zakładka Text).
    
     Wyniki obliczeń z programu Gaussian można wizualizować innymi programami. Przykłady wizualizacji, jakie oferują różne programy, są pokazane poniżej:


                   GaussView_screenGaussView_screenGaussView_screen


ChemCraft                            Molekel                           Molekel         

                                    GaussView_screen     GaussView_screen

Molden i POV-Ray                          Molden