2.2.7 Przyprowadzanie obliczeń do uruchomienia

Program HyperChem umożliwia oprócz skonstruowania cząsteczki, przeprowadzenie obliczeń. W tym celu wybieramy z menu Setup metodę, następnie ustawiamy w oknie, które się pojawi parametry między innymi bazę oraz ładunek. 

Hyperchem_screen

Po zatwierdzeniu przechodzimy do menu Compute i wybieramy odpowiedni rodzaj obliczeń na przykład:

Single Point - program liczy energię dla zadanej struktury.

Geometry Optimization - program przeprowadza optymalizację układu. (patrz rozdział 3.2)

Vibrations  - program oblicza częstości, oraz inne parametry. Po skoczeniu tych obliczeń można przejść do następnych obliczeń, które wcześniej nie były aktywne

Hyperchem_screen


2.2.8 Zapisywanie poszczególnych etapów obliczeń

Program HyperChem umożliwia częściowe zapisywanie wyników podczas obliczeń poszczególnych etapów. Dokonujemy to poprzez włączenie w menu File opcji Start Log, a następnie podanie nazwy pliku, do którego będą zapisywane informacje. Standardowo program nie tworzy plików z wynikami obliczeń, dlatego po zakończeniu obliczeń trzeba zapisać strukturę i wyniki, wybierając z menu File opcje Save.