2.1.6 Przenoszenie obliczeń między różnymi systemami

Podczas wykonywania obliczeń czasami konieczne jest przeniesienie obliczenia na inną maszynę, system. Wówczas musimy przenieść plik binarny- checkpoint (.chk), który zależy od zainstalowanej wersjiGaussiana.1 Robimy to poprzez wygenerowania checkpointu w postaci tekstowej - ASCII.2 Uzyskany formatowany checkpoint posiada rozszerzenie .fchk - (Gaussian Formatted Checkpoint Files) i może być wykorzystywany, oprócz przenoszenia obliczeń przez niektóre programy na przykład do wizualizacji wyników. Formatowany checkpoint otrzymujemy poprzez polecenie formchk:

formchk nazwa.chk nazwa.fchk

 

Dla Unixa czasami potrzeba podać ścieżkę do pliku formchk. Jeśli występują problemy prawdopodobnie trzeba ustawić zmienne (patrz 2.1.3.3). Korzystając z wersji Gaussiana pod systemem Windows wybieramy z menu Utilities opcję FormChk i otwieramy checkpointa. Chcąc wygenerować na nowej maszynie z powrotem checkpointa z formatowanego checkpointa, korzystamy z polecenia unfchk w sposób analogiczny:


              unfchk
nazwa.fchk nazwa.chk

W wyniku tej operacji otrzymujemy checkpoint do odpowiedniej dystrybucji Gaussiana. Czasami wystarczy, aby przenieść checkpoint między dystrybucjami Gaussiana w tym samym systemie na tej samej maszynie (np.: Gaussian98 do Gaussian03) wydać polecenie:

             c8603 nazwa.chk

w wyniku czego otrzymujemy już gotowy checkpoint do określonej dystrybucji. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych w programie Gaussiana można uzyskać w manualu Gaussiana.

 

1 - Zależy od wersji Gaussiana, od sposobu skompilowania programu, od systemu i rodzaju komputera.

2 - Skrót od: American Standard Code for Information Interchange.