2.1.4 Wznowienie obliczeń lub nowe obliczenia na bazie starych obliczeń

Program Gaussian podczas przeprowadzenia obliczeń zapisuje swoje wyniki w pliku z rozszerzeniem .log lub .out -dla użytkownika, oraz w pliku z rozszerzeniem .chk, z którego program korzysta. Czasami zdarza się, że obliczenia uległy przerwaniu lub chcemy przeprowadzić następny etap obliczeń. Wówczas możemy wznowić nasze obliczenia lub rozpocząć nowe, korzystając z pliku binarnego (.chk), pobierając na przykład geometrię cząsteczki. Nazwa pliku binarnego naszych obliczeń odpowiada nazwie ustawionej w pliku wsadowym w linijce zawierającej: %chk=nazwa.chk. Korzystając z tego pliku budujemy następny plik wsadowy, który zawiera następujące linie:

%chk=nazwa.chk
#P opt HF/6-311G guess=read geom=checkpoint

komentarz

0 1Gdzie wyrażenia guess=read odpowiada za przeczytanie funkcji falowej oraz geom=checkpoint odpowiada za pobranie geometrii cząsteczki z pliku nazwa.chk. Po ładunku i multipletowości (np.: 0 1) nie definiujemy już geometrii cząsteczki zostawiamy jedna pustą linie (!) gdyż geometria została pobrana z pliku nazwa.chk. Dla pewnych zadań, jeśli obliczenia uległy przerwaniu możliwe jest wznowienie ich. Wówczas zapisujemy plik z zadaniem podobnie jak wyżej, lecz z odpowiednimi parametrami do słów definiujących poszczególne obliczenia np.:

Opt=Restart restart optymalizacji, jeżeli optymalizacja nie zostało poprzednio dokończona.

Freq=Restart restart obliczeń częstości, jeśli były wykonywane w sposób analityczny

Scan=Restart restart obliczeń skanowania, jeżeli obliczenia nie są kompletne