BioinformaticZ serii ciekawe kursy o modelowaniu. Polecamy również następna część wykłądu: MODELOWANIE MOLEKULARNE BIOCZĄSTECZEK "II". Wykład prowadzi Pani prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kurs MODELOWANIE MOLEKULARNE BIOCZĄSTECZEK zawiera informacje na tematy:

 

  • Przypomnienie podstaw mechaniki molekularnej i symulacji dynamiki molekularnej
  • Analiza wyników symulacji dynamiki molekularnej układu w równowadze
  • Aspekty strukturalne
  • Aspekty dynamiczne
  • Weryfikacja modelu komputerowego
  • Obliczenie pola elektrostatycznego wokół cząsteczki – rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna
  • Problemy solwatacji białka – uogólniony model Borna
  • Badawcze zastosowania modelowania molekularnego w biologii strukturalnej

Cały wykład można obejrzeć na stronie - http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/courses/ModMol2. Serdecznie zapraszamy do lektury.