Obrazek ze skryptu

Z serii ciekawe książki. Pragniemy przedstawić kolejny skrypt, tym razem profesora Kacpra Zalewskiego pod tytułem "Mały wykład z mechaniki kwantowej". Jest to jedno z najlepszych opracowań w języku polskim dotyczący zagadnień z mechaniki kwantowej z jakim do tej pory spotkaliśmy się w internecie.


Na 178 stronach znajduje się opis takich zagadnień jak:

1. Stała Plancka - 3
2. Pomiary w mechanice kwantowej - 11
3. Wektory stanu – zasada superpozycji - 15
4. Interpretacja probabilistyczna - 19
5. Reprezentacje wektorów stanu – funkcje falowe - 25
6. Funkcje falowe i wektory uogólnione - 31
7. Kwantowanie - 37
8. Wartości średnie - 43
9. Pęd cz¸astki w mechanice kwantowej - 47
10. Równanie Schrödingera niezależne od czasu - 51
11. Wielkości jednocześnie mierzalne - 59
12. Cząstki identyczne - 65
13. Metoda zaburzeń - 73
14. Metoda Rayleigha-Schrödingera - 79
15. Metoda zaburzeń dla stanów zdegenerowanch - 83
16. Kręt cząstki o spinie zero - 91
17. Przestrzenie niezmiennicze i nieredukowalne wzgl¸edem grupy obrotów - 99
18. Spin - 105
19. Spin 1/2 - 109
20. Równanie Schrödingera dla cząstki ze spinem 1/2 - 115
21. Równania ruchu  – równanie Schrödingera zależne od czasu - 121
22. Stany stacjonarne i pakiety falowe - 125
23. Swobodne pakiety falowe - 129
24. Rozpraszanie - 133
25. Obraz Heisenberga - 139
26. Metoda zaburzeń zależnych od czasu - 143
27. Zaburzenie stałe w czasie - 147
28. Kinematyka rozpraszania elastycznego - 151
29. Pierwsze przybliżenie Borna - 157
30. Rozpady rezonansów - 161
31. Oddziaływanie ładunku elektrycznego z polem elektromagnetycznym - 165
32. Zaburzenie harmonicznie zależne od czasu - 171
33. Przejścia dipolowe elektryczne w atomach - 175

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Cały skrypt można znaleźć pod adresem: http://th.if.uj.edu.pl/~zalewski/notatki.pdf