Metanol Etanol

Informacje o dwóch najważniejszych alkoholach etanolu i metanolu wraz ze współrzędnymi, strukturami

Alkohol – etanol CH3CH2OH

najbardziej znanym przykładem alkoholu jest etanol CH3CH2OH, który kojarzy się przeważnie z wyrobami alkoholowymi. Wykazuje on silne działanie ogólne, szczególnie na ośrodkowi układ nerwowy, działanie jest podobne jak do działania leków uspokajająca-nasennych i ogólnie znieczulających. Niestety alkohol ten powoduje uzależnienie i powoduje proces tolerancji, tzn.; że kolejne dawki zmieszają reakcje organizmu na alkohol. W organizmie żywym metabolizm alkoholu nasilają fruktoza, witamina C, insulina, tyroksyna, witamina B6. Niektóre 'leki na kaca' zawierają wymienione związki.
Zatrucie etanolem śmiertelne może juz wystąpić po wypiciu 200-400g etanolu, co w przeliczeniu na wódkę równa się mniej więcej 0.5-0.75 litra w krótkim okresie czasu. Alkohol ten również szkodliwy jest w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersi. I tak w okresie ciąży dzieci które rodzą się rodziców którzy używali alkohol nawet sporadycznie obciążone są Fetal Alcohol Syndrome; FAS. FAS objawią się następującymi parametrami charakterystyczny wygląd twarzy (szeroko rozstawione oczy, opadające powieki, krótki zadarty nosek, słabo bądź wcale zarysowana rynienka pod-nosową, wąska górna warga), uszkodzony układ nerwowy, zaburzenia neurologiczne,
zaburzenia behawioralne, upośledzenie zdolności koncentracji uwagi oraz uczenia się, zniekształconą czaszkę i/lub mózg. Natomiast jednorazowa konsumpcja może powodować choroby serca.

Głównym metabolitem etanolu jest aldehyd octowy (90% metabolizmu odbywa się w wątrobie)

Metanol (CH3OH)

jest bardzo trujący, ma silniejsze właściwości narkotyczne, i znacznie w mniejszych dawkach niż etanol może wywołać porażenie ośrodka oddechowego. W organizmie jedynie 40% jest metabolizowane z wytworzeniem kwasu mrówkowego CHOOH, resztę krąży w organizmie i z czasem wydalane. Całkowite wydalenie następuje po kilku dniach. Pośrednim etapem utleniania metanolu jest aldehyd mrówkowy który jest bardzo toksyczny ze względu na łatwość łączenia się z białkami. Najczęstsze zatrucie następuje oparami, ponieważ wystarczy już zaledwie 0.2% stężenia w powietrzu aby doszło do zatrucia. 7-8g metanolu wystarczy do degeneracji nerwu wzrokowego i siatkówki, może nastąpić przy tym utrata wzroku. Dawka śmiertelna metanolu wynosi od 30-100g. Leczenie polega na podawaniu środków zakwaszających organizm oraz na podawaniu etanolu. Przy ostrych podaje się 10-20g/24h w roztworze 5-10%). Działanie etanolu polega na zmniejszeniu metabolizmu alkoholu metylowego w organizmie.

Struktury metanolu i etanolu

Metanol

C 0.00000000 0.00000000 0.00000000
H 1.07000000 0.00000000 0.00000000
H -0.35666720 1.00880549 0.00000000
H -0.35666663 -0.50440306 0.87365123
O -0.47666624 -0.67410824 -1.16759041
H -1.43666610 -0.67450142 -1.16792057

Etanol

C 0.00000000 0.00000000 0.00000000
H 1.07000000 0.00000000 0.00000000
H -0.35666663 1.00880569 0.00000000
O -0.47666624 -0.67410855 -1.16759023
H -0.15703651 -0.22178056 -1.95170516
C -0.51333410 -0.72596314 1.25740432
H -0.15666876 -1.73476928 1.25740319
H -0.15666775 -0.22156023 2.13105576
H -1.58333410 -0.72596177 1.25740469