skrypt

Mamy zaszczyt zaprezentować następne miejsce, które może stać się doskonałą kopalnią wiedzy na temat Chemii kwantowej, czyli skrypt dr Konrada Piszczatowskiego z byłego doktoranta Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Skrypt ten na 123 stronach zawiera informacje dotyczące:

Wstęp matematyczny (Liczby zespolone, Pochodne i całki, Algebra liniowa)
Podstawy mechaniki kwantowej (Funkcja falowa Obserwable | Operatory, Ewolucja czasowa układu, Równanie Schrodingera, Normalizacja, Zasada nieoznaczoności)
Proste modele (Cząstka swobodna, Cząstka w 1-wymiarowej nieskoczonej studni potencjału, Cząstka w 2-wymiarowej niesko?czonej studni potencjału, Schodek potencjału, Próg potencjału)
Oscylator harmoniczny (Pierwsza kwantyzacja, Druga kwantyzacja)
Moment pędu (Rotator sztywny 2-wymiarowy, Rotator sztywny 3-wymiarowy, Algebra momentu pędu, Spin)
Atom wodoru (Separacja ruchu środka masy, Rozwiązania równania Schrodingera dla atomu wodoru, Powłoki i podpowłoki, Radialna gęstoość prawdopodobieństwa, Spinorbitale, Przejścia spektralne)
Metoda wariacyjna (Zasada wariacyjna, Optymalizacja parametrów wariacyjnych, Metoda Ritza) Rachunek zaburzeń (Rachunek zaburzeń dla poziomu niezdegenerowanego, Rachnek zaburzeń dla poziomu zdegenerowanego)
Atomy wieloelektrodowe (Symetria funkcji falowej, Przybliżenie jednoelektrodowe, Atom helu, Konguracje elektronowe atomów, Termy atomowe, Przejścia spektralne, Oddziaływanie z polem magnetycznym)
Ruch jąder atomowych (Teoria nieadiabatyczna, Przybliżenie adiabatyczne, Przybliżenie Borna-Oppenheimera, Rozdzielenie rotacji i oscylacji)
Molekuły dwuatomowe (Jon H+2 Cząsteczki dwuatomowe homojądrowe, Cząsteczki dwuatomowe heterojądrowe, Termy molekularne)
Metoda Huckla
Metoda Hartree Focka (UHF -Unrestricted Hartree-Focka, Twierdzenie Koopmansa, Reguły Slatera-Condona, Twierdzenie Brillouina, RHF -Restricted Hartree-Fock, SCF -Self Consisted Field, HFR -Hartree-Fock-Roothaan)
Korelacja elektronowa (Ogólna teoria korelacji, Funkcje jawnie skorelowane, CI -Conguration Interaction, MPPT -Moller-Plesset Perturbation Theory, MBPT -Many Body Perturbation Theory, CC -Coupled Clusters, DFT -Density Functional Theory)
Oddziaływania międzymolekularne (Metoda supermolekularna, Polaryzacyjny rachunek zaburzeń, Energia elektrostatyczna, Energia indukcyjna i dyspersyjna, Symetria funkcji falowej dimeru, SAPT - Rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii, Energia wymienna, Rozwinięcie multipolowe, Asymptotyka energii oddziaływania, Efekty wielociałowe)

Skrypt w pdf jest dostępny jest na stronie:

archiwalnej: tiger.chem.uw.edu.pl/teaching/ch_kw_B.html

Obecnie doktor pracuje Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, USA

tiger.chem.uw.edu.pl/index.php?i=kpisz

http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/kpisz/ChemiaKwantowaB.pdf lub na stronie autora: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/kpisz/index.html

Serdecznie zapraszamy i gratulujemy autorowi doskonałej publikacji.