Ćwiczenie

Nano-ludziki bardziej rzeczywisty kształt


Czasami chemicy, syntezując różne związki chemiczne, wykazują się fantazją, otrzymując cząsteczki przypominające swoim kształtem na przykład "ludziki". W 2003 roku została opublikowana praca Chanteau i Tour[1] dotycząca struktur, które w schematach mają kształty antromorficzne:

 

Nano ludzik
Dla wybranego "ludzika" skonstruuj model przestrzenny oraz przeprowadź optymalizację cząsteczki metodą AM1 i odpowiedz na pytania:

a) Czy kształt przedstawiony schematycznie odpowiada twoim obliczeniom?

b) Jakie nazwy posiadają według autorów wymienionej publikacji "ludziki" na schemacie?

c) Czy można w literaturze spotkać podobne przypadki "ciekawej syntezy"?

1 Chanteau, S. H.; Tour, J. M., Synthesis of Anthropomorphic Molecules: The NanoPutians. J. Org. Chem. 2003, 68, (23), 8750-8766