Ćwiczenie
Geometria wiązań wodorowych

Wiązania wodorowe (ang. hydrogen bond) możemy podzielić ze względu na liczbę geometrię oraz ilość oddziaływań, w których dany proton uczestniczy jako liniowe najprostsze, oraz osiowe (ang. bifurcate) jako bardziej złożone.

 

wiazania wodorowe

Podaj przykłady występujących wiązań wodorowych, które znasz ze studiów, spróbuj zamodelować te struktury korzystając z metod DFT. Które z tych wiązań odpowiedzialne są za właściwości fizyczne cieczy?