5. WIZUALIZACJA WYBRANYCH DRGAŃ DLA: ACETONU, TIOMOCZNIKA ORAZ KWASU MALONOWEGO.

 

WIZUALIZACJA DRGAŃ DLA CZĄSTECZKI ACETONU.

Drganie rozciągające grupy CH przy 3108,52 cm-1

aceton_drganie_c_h

Drganie rozciągające grupy karbonylowej C=O przy 1823,77 cm-1

aceton_drganie_co

 

 

WIZUALIZACJA DRGAŃ DLA TIOMOCZNIKA.

Drganie rozciągające symetryczne grupy NH przy 3557,05 cm-1

tiomocznik_drganie_n_h

Drganie rozciągające grupy C=S przy 1430,64 cm-1

tiomocznik_drganie_c_s

 

 

WIZUALIZACJA DRGAŃ DLA KWASU MALONOWEGO.

Drganie rozciągające grupy CH2 przy 3091,53 cm-1

kwas_malonowy_ch2

Drganie rozciągające grupy karbonylowej C=O przy 1868,93 cm-1

 

kwas_malonowy_drganie_c_o

PODSUMOWANIE.

Przeprowadzone obliczenia kwantowo-chemiczne dla acetonu i tiomocznika dały wiarygodne i porównywalne z danymi literaturowymi wyniki. Większe odstępstwa w analizie widm uzyskanych drogą obliczeń teoretycznych a danymi literaturowymi otrzymano dla nieco bardziej złożonej cząsteczki kwasu malonowego. Baza i metoda zostay dobrane na tyle poprawnie, by da odpowiednie odwzorowanie danych teoretycznych i doświadczalnych. Zastosowany do analizy danych czynnik skalujący pozwolił na lepsze dopasowanie danych eksperymentalnych do teoretycznych, powodując jednak nienaturalne zaniżenie wartości dla najwyższych częstości. Ponadto analizie poddano cząsteczki symetryczne, gdzie w których niektórych oscylatorach anharmonicznych poziomy energetyczne ulegają degeneracji, co skutkuje zmniejszeniem ilości obserwowanych pasm na widmach doświadczalnych. Jest to równoznaczne z tym, że na pasma te są widoczne na widmie w podczerwieni, podczas gdy na widmie ramanowskim są niekatywne i odwrotnie.