NBO_screen

Przykładowo orbital antywiążący NBO pokazany na slajdzie możemy zapisać jako:
σ*HO = 0,8615 (s)H - 0,5078 (sp2,91)O
Porównując obsadzenie orbitalu wiążącego σHO do orbitalu antywiążącego σ*HO możemy stwierdzić, że gęstość elektronowa na tym ostatnim orbitalu jest znikoma.