NBO_screen

Analiza NBO rozpoczyna się od przedstawienia tabeli zawierającej naturalne orbitale atomowe. Opis orbitali NAO bazujący na rozróżnianiu elektronów rdzenia i walencyjnych, pozwala przewidzieć wiele właściwości cząsteczki i w zwarty sposób przedstawić funkcję falową Ψ w sposób bliski koncepcji orbitali tworzonych przez elektrony walencyjne (orbitali walencyjnych). Jak widać orbitale rydbergowskie zapełnione są w cząsteczce wody w znikomym stopniu, dlatego możemy zapisać konfigurację elektronową wody na podstawie Naturalnych Orbitali Atomowych jedynie w oparciu o elektrony rdzenia (dla atomu tlenu) i elektrony walen