NBO_screen

Podsuwanie analizy populacyjnej zawiera podstawową informację, a więc wyznaczone ładunki na poszczególnych atomach (0.48307e dla atomów wodoru i -0.96613 na atomie tlenu). Jak widać dla cząsteczki wody udział wirtualnych orbitali Rydbergowskich jest znikomy (0,062%), a praktycznie cała część gęstości elektronowej skupiona jest na orbitach rdzenia i walancyjnych.