Wersja lektora: Materiał do prezentacji - Praktyczna Szkoła Modelowania II

Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu się na stronach www.molnet.eu pod adresem

 

 

Sektroskopia w podczerwieni IR cz. 2.,Przykłady widm do analizy oraz symulacji

Alina T. Dubis

Zakład Chemii Organicznej Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Al. J. Piłsudskiego 11/4, 15-443 Białystok

Slajd 2

W tej prezentacji zostały zebrane widma IR wybranych związków. Widma te mogą posłużyć do ćwiczeń w interpretacji widm IR, a także być doskonałym uzupełnieniem badań teoretycznych z symulacji widm IR. Porównując wyniki eksperymentalne z teoretycznymi, widzimy jak dany model teoretyczny odtwarza eksperyment.

Podczas interpretacji widm można posłużyć się pomocą, która znajduje się w górnym prawym rogu.

Slajd przed ostatni.

Podsumowując, zebrane widma mogą posłużyć do nauki zarówno przypisaniu odpowiednich pasm do drgań a także do porównywania z wynikami teoretycznymi.