Prezentacja:

Praktyczna Szkoła Modelowania II

Analiza QSAR i predykcja log P

Jacek Kujawski, Anna Myka

Wesja na pełny ekran

 

Na razie tekst dostępny jedynie w w .doc w redakcji.

molnet.eu