Ćwiczenie
Analiza konformacyjna 1,3-difluoropropanu

Zmień wartości poszczególnych kątów dwuściennych cząsteczki 1,3-difluoropropanu. Następnie przeprowadź optymalizację. Znajdź wszystkie struktury w minimach
energetycznych poprzez startowanie z różnych konformerów.


Określ minimum globalne. Obliczenia przeprowadź metodą B3LYP w bazie 6-31G(d) oraz w metodzie PM3. Bazując na lepszej metodzie B3LYP, porównaj z wynikami uzyskanymi metodą PM3.