Ćwiczenie
Testowanie różnych metod i baz do obliczeń geometrii

Obliczona geometria cząsteczki zależy od wybranej metody i bazy. Używając lepszych metod oraz baz, mamy większe prawdopodobieństwo, że obliczone parametry geometryczne zbliżą się do wartości eksperymentalnych, które wyznaczone są zawsze z pewnym błędem. Większa baza i dokładniejsza metoda pociągają za sobą większe wymagania sprzętowe. Dlatego zawsze wybierając metodę i bazę na podstawie studiów literaturowych z określonej dziedziny, w której chcemy prowadzić obliczenia, musimy oszacować, na jak dokładną metodę możemy sobie pozwolić.

Aby samemu zbadać, jaką różnice w parametrach geometrycznych (długość wiązań, kąty) dają różne metody przeprowadź optymalizację cząsteczki aldehydu mrówkowego H2C=O, oraz porównaj z wartościami eksperymentalnymi.[1] Obliczenia przeprowadź:
I za pomocą mechaniki kwantowej metodą Amber
II jedną z wybranych metod półempirycznych:
 a) AM1,
 b) PM3,
 c) PM3MM,
 d) CNDO,
 e) INDO,
III metodami ab inito: HF, MP2 oraz metodami DFT: B3LYP, B3PW91 w trzech wybranych bazach:
 a) STO-3G,
 b) 3-21G,
 c) 6-31G(d) równoważne w zapisie starej notacji 6-31G*,
 d) 6-31G(d,p) równoważne w zapisie starej  notacji 6-31G**,
 e) 6-31+G(d,p) równoważne w zapisie starej notacji 6-31+G**,
 f)* aug-pvdz,


Otrzymane wyniki porównaj z wartościami eksperymentalnymi wiedząc, że cząsteczka jest płaska oraz kąt tworzony przez atomy HCH wynosi 116.5°, długość wiązania C-H 1.116 Å, C=O 1.208 Å.

* Dodatkowo dla struktur z optymalizowanych metodami AM1 oraz B3LYP/6-31G(d) przeprowadź optymalizację metodą B3LYP/6-31G(d,p), porównaj czasy obliczeń. Od czego zależy czas przeprowadzonej optymalizacji?


[1]  Dallos, M.; Müller, T.; Lischka, H.; Shepard, R., Geometry optimization of excited valence states of formaldehyde using analytical multireference configuration interaction singles and doubles and multireference averaged quadratic coupled-cluster gradients, and the conical intersection formed by the 1 1B1(σ-π*) and 2 1A1(π-π*) states. J. Chem. Phys. 2001, 114, (2), 746-757.