Szkoła zostanie zakończona oficjalnie w październiku. Projekty naukowe rozpoczęte będą mogły być ukończone po zamknięciu. Dla uczestników przewiduję się

- wystąpienia w postaci e-seminariów dotyczące projektu

- certyfikat ukończenia szkoły z wypunktowanymi osiągnięciami lub kursami

- certyfikat będzie podpisany przez portal molnet.eu oraz ICM

- drobne nagrody za najlepsza prace

- podziękowanie za uczestnictwo

 

dla prowadzących

- certyfikat tworzenia szkoły z wypunktowanymi działaniami, certyfikat będzie podpisany przez portal molnet.eu oraz ICM

- drobne nagrody za prace na rzecz szkoły

- szansa na współautorstwo w następnej książce,

- podziękowania,

- dla nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia, będzie możliwość korzystania z opracowanych materiałów w prowadzeniu własnych zajęć