Szkoła_modelowania

Witam wszystkich w drugiej części wykładu poświęconych szkole. W tej części miało być o:

. - Zastosowanie wyników, prezentacja wyników, patenty
. - Wstęp modelowania
. - Co to jest modelowanie i do czego może być wykorzystane
. - Biochemia, biotechnologia
. - Nanotechnologia
. - Badanie spektroskopowe
. - Metody teoretyczne, bazy
. - - - Wielokonfiguracyjna Metoda Pola Samouzgodnionego - MCSCF
. - - - Metoda Pola Samouzgodnionego z Aktywna Przestrzenia - CASSCF
. - - - Metoda Sprzężonych Klasterów - CC,

Ze względu na fakt, że większość z nas jest doktorantami i potrafi samodzielnie szukać informacji, zrobimy mały skok - bardzo krótkie streszczenie  wszystkich tematów, pominiemy te, które jeszcze nie zostały opracowane i przejdziemy do meritum szkoły, czyli praktycznego podejścia do modelowania.

Od razu zadaje zadanie na ten tydzień, proszę nauczyć się budować cząsteczki za pomocą programu Molden (lub innego dowolnego programu).

Jeśli zostanie to opanowane, to będziemy mogli podjąć się projektów i w międzyczasie uzupełniać naszą wiedzę. W następnym tygodniu przewiduję optymalizację, skan po energii potencjalnej, oraz energie oddziaływania. Tak więc zaczynamy.