Logowanie spod systemu Windows

Pierwszym etapem zalogowania się do komputerów znajdujących się w ICM jest uruchomienie programu, który umożliwi komunikację pomiędzy komputerami. Jednym z takich programów jest Putty. Program ten możemy pobrać za darmo pod adresem www.putty.org lub bezpośrednio korzystając z linku do putty.exe Po uruchomieniu tego programu, pojawia się nam okno: 

Putty_screen

W polu Host Name (or IP address) wpisujemy:

gw.icm.edu.pl

Rodzaj połączenia (Connection type) wybieramy SSH.

Jeżeli wykonujemy po raz pierwszy połączenie, wówczas wpisujemy dowolną nazwę, pod którą chcemy zapisać naszą sesje (Saved sessions), przykładowo może być to nazwa:

SZKOLA_MOLNET_ICM

Zapisujemy nasze ustawienie (wybieramy opcję Save). Następnym razem będziemy czytać zapisane ustawienia (opcja Load).

W nowym oknie, które otwarło się podajemy nasz login, a następnie hasło, które otrzymaliśmy ze szkoły (już  wkrótce otrzyma każdy, kto podjął się  projektu):

Putty_screen

Po wpisaniu loginu oraz hasła zostaniemy proszeni o podanie nowego, dowolnie przez nas wybranego hasła.

Po zalogowaniu pojawia się okno, w którym możemy wpisywać dalsze komendy:

Putty_screen

Komputer Delta, na który zalogowaliśmy się to tylko maszyna dostępowa, oznacza to, że poprzez nią będziemy komunikowali się z innymi maszynami ICM, na których będziemy dokonywać obliczeń.

Logowanie spod systemu Linux

Użytkownicy sytemu Linux, aby zalogować się na maszynę ICM, muszą wpisać polecenie:

ssh gw.icm.edu.pl

a następnie (podobnie jak spod systemu Windows), podajemy login, hasło oraz nasze nowe, dowolnie przez nas wybrane hasło.