Projekt - Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego

Hybrydyzacja w prostych związkach węglowych

Prowadzący: Piotr Wojciechowski, pomysł M. Doskocz
Poziom trudności: podstawowy

Celem projektu jest obliczenie konturów orbitali dla prostych związków węglowych: metanu, etanu, etenu, acetylenu, benzenu. Przeprowadzenie analizy NBO. Wykonanie ilustracji.

Schemat:

  1. studia literaturowe na dany temat.

  2. obliczenia teoretyczne (optymalizacja, Freq, NBO) prostych cząsteczek

  3. interpretacja oraz wizualizacja danych

Spodziewane rezultaty: dydaktyczny, publikacja rysunków w Wikipedii, jeżeli wyniki uzyskane będą zadowalające, oraz uczestnik wyrazi chęć dalszej pracy, przygotowanie artykułu dydaktycznego na przykład do czasopisma Chemia w Szkole.