Nazwa prowadzący odnosi się do organizatora szkoły, mentora w projekcie, edytora, osoby przygotowującej materiał multimedialny (animacje, nagrania), konsultanta naukowego, który w aktywny sposób włącza się w szkołę. Prowadzący reprezentują różne specjalności oraz pochodzą z różnych ośrodków naukowych. Prowadzący może być mentorem, a także uczestnikiem. Może na samym początku wydaje się to dziwne, ale każdy ma umiejętności, z którymi może się podzielić. I tak na przykład osoba, która przygotowuję, na przykład nagrania – lektor – może uczestniczyć jako uczestnik w szkole.