Projekt - Praktyczna Szkoła Modelowania I

Badanie oddziaływań surfaktantów z nanostrukturami CdSe
dla celów projektownia syntez
 

 

Prowadzący: Jacek Doskocz

Wstęp
Materiały oparte o nanostruktury takie jak kropki kwantowe, nanodruty, nanoproaszki ze względu na swoje specyficzne właściwości optyczne i elektroniczne mają coraz szersze zastosowanie między innymi w optoelektronice (diody emitujące światło, tranzystory, ogniwa słoneczne, senoryce, w medycynie jako czynnik obrazujący lub transportujący.

W przypadku  kropek kwantowych wielkość ich jest w zakresie 1-10 nanometra. (1 nanometr to 10 Angstremów). W przypadku takich rozmiarów ważną rolę odgrywa modyfikacja powierzchni, która stanowi 70-20% objętości kropki kwantowej. Przykładem może być modyfikacja powierzchni kropki kwantowej na bazie krzemu (Si) – jeżeli na powierzchni znajdują się wodory to luminescencja jest w regionie niebieskiego światła zaś w przypadku gdy się zastąpi atomy wodoru atomami tlenu emisja przesuwa się w region pomarańcego światła [B. L. Abrams and J. P. Wilcoxon, Nanosize Semiconductors for Photooxidation Critical Reviews in Solid State and Materials Science 30, 153-182, 2005].

Nanostruktury otrzymuje się bardzo często na drodze reakcji chemicznej, w której za pomocą kontroli warunków środowiska (temperatury, surfaktantów) steruje się rozmiarem  i ksztaltem materiału. Przykładem takim może być synteza nanostruktur CdSe, w których dodatki mogą determinować wielkość i kształt nanostruktur. Badania eksperymentalne dotyczące wplywu zanieczyszczeń na nanokrztal jest opisana w literaturze przez Fudong Wang, Rui Tang and William E. Buhro,  The Trouble with TOPO; Identification of Adventitious Impurities Beneficial to the Growth of Cadmium Selenide Quantum Dots, Rods, and Wires Nano Lett., 2008, 8 (10), pp 3521–3524.

Cel.

Celem projektu jest z charakteryzowanie związków (TOPO, DOPO, DOPA, MOPA) pod kątem parametrów elektrostatycznych,  geometrycznych oraz zbadanie oddziaływań z powierzchnią CdSe. Praca ma posłużyć interpretacji wyników Fudong Wang i jego wspólpracowników (literatura wymieniona powyżej) i pomoc w opracowaniu metod projektowania syntez nanostruktur.