Projekt - Praktyczna Szkoła Modelowania I

Modelowanie mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda konwersji dwutlenku węgla do metanolu

 

Prowadzący: Marek Doskocz, konsultacje Prof.  Dobiesław Nazimek

Poziom trudności: zaawansowany 

Uwagi dodatkowe: Jest to projekt sztandarowy na szkole, wyzwanie naukowe nie jest łatwe, ale temat jest bardzo obiecujący.

W ostanich miesiącach jest głośno na temat „polskiej benzyny z metanolu”. Grupa Profesora Dobiesława Nazimka opracowała wydajną technikę przeróbki dwutlenku węgla na metanol, który następnie można użyć do produkcji benzyny. Proces tak zwanej sztucznej syntezy jest bardzo obiecujący w zastosowaniu. Na szkole chciałbym żebyśmy nie unikali trudnych zagadnień i podjęli próbę za modelwania zjawisk zachodzących na tlenku tytanu (TiO2).

Przewiduje prace grupową (2-3 osobową).

Schemat pracy

  1. Dokładne studia literaturowe na temat reakcji
  2. Badanie oddziaływań CO2, Metananolu z TiO2
  3. Propozycje mechanizmów
  4. Modelowanie mechanizmów
  5. Opracowanie wyników

Cel: Podjecie poważnego wyzwania do modelowania, nauka, przygotowanie prezentacji, może w dalszym etapie próby modelowania innych układów w celu zaproponowania nowych katalizatorów.