Ze względu na szerokie spektrum zastosowań chemii teoretycznej pragniemy na szkole podjąć różne tematy pokrywające się z zainteresowaniem uczestników:

  • badania strukturalne,
  • właściwości spektroskopowe IR, Raman, UV, NMR, DC etc..
  • modelowanie mechanizmów,
  • nanotechnologia,
  • biochemia,
  • medycyna, toksykologia, leki,
  • inżynieria materiałowa,
  • e-dydaktyka.

Lista projektów wraz z mentorami będzie dostępna na początku Szkoły. Każdy uczestnik będzie musiał wybrać jakiś projekt lub podjąć realizacji się swojej pracy – swego projektu.

W tym roku zdecydowaliśmy, że będzie możliwe podejmowanie swoich tematów przez uczestników, może być to fragment pracy dyplomowej, doktorskiej, lub własnych zainteresowań. Krok ten podyktowany jest naszym doświadczeniem. Czasami zdarza się tak, że student zaczynając „obliczenia” na własnej pracy badawczej sam dochodzi ciężką drogą do poprawnych rozwiązań. W tym przypadku nasz zespół specjalistów ma służyć konsultacjami, radami, a także pomysłami ubogacające jego prace. Student po akceptacji swego promotora, oraz naszej ponieważ tematy są różne i wymaga to także od nas specjalistycznej wiedzy, może podjąć temat. Nie koniecznie musi być to jego praca dyplomowa, może być fragment eksperymentalny, który będzie chciał zbadać teoretycznie, lub coś, co go interesuje.