Aby utrzymać wysoki poziom naukowy oraz merytoryczny, staramy się trzymać europejskich standardów:

  • Bezpieczeństwo informacji dotyczy danych osobowych, oraz realizowanych projektów normy EN ISO 9001:2008
  • Systemy zarządzania jakością – wymagania EN ISO 9001:2008 do przeprowadzenia projektu Praktycznej Szkoły
  • Generowanie dokumentów (zgodnie z ISO/IEC 26300) oraz dopuszczonym w Polsce formatami do odczytu .doc, pdf (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766)
  • w przygotowaniu kursów e-learnigowych ADL SCORM 2004
  • Serwis HTML4, CSS W3C,
  • wszelkie publikację, materiały które powstają dla uczestników szkoły będą czytane przez większość organizatorów.
  •  

W prowadzanie standardów ISO w szczególności standardów zarządzania ma nauczyć uczestników korzystanie z tych standardów oraz obeznanie się z przepisami. Uważam do za dodatkowe umiejętności, które warto nabyć, żeby w przyszłości uczestnik który skończył naszą Szkołę miał świadomość potrzeby stosowania standardów.