Zakładamy,  że końcowa prezentacja będzie składała się.

Z frontu walki nad prezentacjami

- Można wykonać prezentacje w PowerPoincie lub openofficie, ale w nietypowych wymiarach, (758x390pikseli lub 265x136milimetrow) wówczas slajdy te będą zamienione na pojedyncze swf, które będą osadzone w prezentacji na stronie. Wówczas większość slajdów zostanie generowana półautomatycznie, a zostaną jedynie te slajdy do dopracowania, w którym autor chce mieć animacje, lub osadzać filmy. Proszę pamiętać o zostawieniu przeważnie dolnego prawego rogu wolnego na menu lektora. Jeżeli ktoś ma propozycje lub jakieś uwagi proszę słać na maila, lub umieszczać w komentarzach.

Tekst do druku. Końcowa prezentacja będzie zawierała fragment tekstu dotyczący danego wykładu. W tym przypadku unikamy drukowania slajdów z prezentacji – ponieważ istotą materiału do druku jest „skompensowanie” wiedzy i przedstawienie jej w przyjaźniejszy sposób w formie publikacji. Oczywiście można używać rysunków i schematów. Przygotowany tekst zostanie następnie po wyrażeniu zgody przez autora włączony do drugiej części książki po procesie redakcyjnym. Tekst ten można dostarczyć w terminie późniejszym po przygotowaniu prezentacji.

Materiały dodatkowe. Możliwe jest zamieszczanie dodatkowych materiałów, na przykład struktur związków, widm, które nie stanowią istoty prezentacji, a jedynie uzupełnienie. Maksymalny rozmiar tych, rzeczy nie powinien przekroczyć 250Mb

Prezentacja. Właściwa prezentacja będzie wykonana w formacie Flash. W tym przypadku możemy dostarczyć materiał lub podjąć się samemu wykonania prezentacji. Po niżej przedstawimy jakich materiałów i danych potrzebujemy lub jak krok po kroku wykonać tą prezentacje.

 

Metata dane:

Imię i nazwisko autora (autorów):

Instytucja:

Afiliacja:

Tytuł naukowy:

Temat wykładu:

czy temat będzie podzielony na części, czy każda z tych części będzie osobnym wykładem. Jeśli tak to proszę podać nazwy poszczególnych części i dane opisujące je.

Opis kursu:

Słowa kluczowe:

Część z tych danych zostanie wykorzystane na pierwszy slajd, natomiast część zostanie użyte w kodzie ponieważ takie są wymogi standardu SCORM.

Prezentacja Flash posiada rozmiar 760x470 pikseli, w tym zawiera dwa pola nie aktywne: górna belka o wysokości 37 pikseli, dolna belka 40 pikseli, które niewinny być zasłaniane. Znajdują się tam przyciski nawigacyjne oraz informacje o kursie. Do prezentacji można wybrać stonowane tło.

Pierwszy slajd

jest standardowy dla wszystkich, zawiera dane oraz informacje np.:

Prezentacja

Przygotowanie następnych slajdów.

Przygotowując następne slajdy, dobrym zwyczajem i sprawdzonym jest pisanie prezentacji ustnej, którą chcemy powiedzieć przy każdym slajdzie, między czasie możemy przygotowywać grafikę do danego slajdu. W prezentacjach dobrze by było, aby był głos (lektor), który poprowadzi słuchacza przez wykład. W tym momencie możemy nagrać własny głos. Można także skorzystać z ekipy szkoły i poprosić dogranie dźwięku. Wówczas ten tekst który był pisany przy slajdzie jest wykorzystywany przez lektora. Każdy slajd może zawierać:

- animacje
- schemat
- rysunek
- plik swf
- film
- HTML
- dźwięk, czyli jednym słowem „czego dusza zapragnie”

Pliki takie jak: duże animacje, rysunki, filmy, dźwięki nie są obsadzane w pliku Flash tylko są ładowane dynamicznie do prezentacji. Pozwala to na szybkie odtwarzanie prezentacji oraz zmniejszenie wymogów co do pracy komputera. Przygotowując te materiały wyżej wymienione (animacja, schematy....) można je dostarczyć do nas wraz z opisem w którym slajdzie są wykorzystywane – proszę w nazwę umieszczać numer slajdu. Można także wykonać samemu prezentację – kod źródłowy Flash będzie można pobrać u nas. Prezentacje również można przygotować w PowerPoint lub OpenOffice. Proszę wówczas nie używać w tych dokumentach żadnych animacji zaawansowanych i nie osadzać plików multimedialnych, a opis stron proszę dostarczyć jako tekst w .doc lub odt.

Przy konstruowaniu prezentacji proszę uwzględnić na stępujące slajdy:

Slajd 2

przedstawić o czym będzie prezentacja i z jakich części się składa

Slajd przedostatni:

podsumować wykład

Slajd ostatni

Zawiera dodatkowe informacje, o formie prezentacji, o autorze, o dodatkowych osobach, które dostarczyły grafikę, filmy, imię i nazwisko lektora itp... Na końcu znajduje się wszystko to, co można zobaczyć w kinie na filmie. Tutaj także możemy podać swój mail (jest to forma zabezpieczenia przed spamem). Umieszczamy tam podziękowania wszystkim osobom które włożyły wysiłek w tą prezentacje.

Quiz sprawdzający wiedze

Można dostarczyć do nas, także quiz sprawdzający wiedze lub postęp w nauce. Wówczas umieścimy na platformie, lub przeszkolimy jak to zrobić. Sprawdzanie wiedzy jest ważnym elementem dlatego będzie nam niezmiernie miło jak oprócz wykładu zostaną przygotowane pytania. Odpowiedzi będą zapisywane na serwerze i będzie można się z nimi zapoznać.

Przykładową prezentację możemy zobaczyć tutaj: BSSE , IR